When I See you again

“คืนวันช่างแสนนาน เมื่อเธอไม่อยู่ตรงนี้  แต่จะจำไว้เล่าให้ฟังเมื่อเราได้เจอกันอีกที  เราเดินมาแสนไกล จากเริ่มต้นวันนั้น  จะไปคุยเรื่องราวที่เจอให้ฟังเมื่อเราได้พบกัน... วันที่เราได้พบกัน "

คุณครูทุกคนคิดถึงและรอเจอนักเรียนที่โรงเรียนนะคะ When I see you again ... 1 กรกฎาคม 2563 😊