NT: National Test วิชาคณิตศาสตร์​ 100 คะแนนเต็ม

โรงเรียนศรีสุวิช ขอแสดงความยินดี แก่

เด็กหญิงพัชรนันท์​ เหลาจินดาวัฒน์​  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 London 

ได้รับเกียรติบัตร​ จากการสอบประเมินคุณภาพผู้เรียนขั้นพื้นฐาน ( NT: National Test)  วิชาคณิตศาสตร์​ 100 คะแนนเต็ม💯 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

#คนเก่งศรีสุวิช👍🏻 #SrisuvitSchool