Academic Week

🎒 ในวันที่ 17 - 19 มกราคม 2565  ฝ่ายปฐมวัย จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ Academic Week  ในระดับอนุบาล 1-3  มีรายการแข่งขันดังนี้ 1. การแข่งขันเล่านิทานประกอบท่าทาง    2. การประกวดวาดภาพระบายสี  3. การประกวดการสร้างภาพด้วยการ ฉีก ตัด ปะกระดาษ  4. การประกวดปั้นดินน้ำมัน

โดยคุณครูปฐมวัยผู้มีประสบการณ์ร่วมกันเป็นกรรมการตัดสิน กิจกรรมได้ส่งเสริมให้เด็กๆรู้จักทำงานร่วมกันเป็นทีม เกิดความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ  เกิดสมาธิ เกิดความพยายามในการทำงานจนสำเร็จ และเกิดความภาคภูมิในในผลงานของตนเอง  "เติบโตอย่างมีพัฒนาการ เริ่มตั้งแต่อนุบาลที่ศรีสุวิช"

#อนุบาลศรีสุวิช #srisuvitschool #svt #เพราะก้าวแรกคือก้าวที่สำคัญ