๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ " วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ "

๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ " วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ " ขอน้อมรำลึกในพระปรีชาญาณ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย

 

อศิรวาทราชสดุดี รัชกาลที่ 4

( โคลงสี่สุภาพ)         หว้ากอเกริกก่องหล้า        ฟ้าสยาม ไทยราษฎร์เทิดพระนาม            เกียรติไท้ สุริยคราสจับยาม                      สมดั่ง ธ คะเน จีนแขกฝรั่งประจักษ์ได้             แซ่ซ้องสรรเสริญ        ไทยรอดพิบัติพ้น              ภัยเมือง เพราะกษัตริย์ปราดเปรื่อง         รอบรู้ แยบยลยุทธ์ฟูเฟื่อง                 ศาสตร์แห่ง วิทยา แลกพระชนม์ชีพกู้                   สยบผู้อื่นครอง

โดย สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะครูและนักเรียน โรงเรียนศรีสุวิช กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี