โรงเรียนศรีสุวิชยินดีต้อนรับ #คณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC

โรงเรียนศรีสุวิชยินดีต้อนรับ #คณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC ⛴🛳🚝

ท่าน ดร.คณิศ  แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC

ท่านทัศนีย์ เกียรติภัทราภรณ์  รองเลขาธิการ 

ท่าน ดร.ธัชพล กาญจนกูล ที่ปรึกษาพิเศษ ด้านการเงิน และ การลงทุน

ท่าน ดร.เพ็ชร ชินบุตร ผู้บริหารกองทุนพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

ด้วยความยินดียิ่งที่ให้เกียรติเยี่ยมชมโรงเรียน #SrisuvitSchool 🟡🔴🔵 #A Good TASTE School #HighSchoolLeaderProgramme