"แปรรูปอนุรักษ์ พืชผักครัวไทย" ระดับอนุบาล 3

สัปดาห์เอกลักษณ์ไทย วิถีใหม่ในความเป็นไทย  10 – 12 มกราคม 2565 นักเรียนปฐมวัยระดับชั้นเตรียมอนุบาล - ชั้นอนุบาล 3 ร่วมสืบสานเอกลักษณ์ไทยด้วยการทำกิจกรรม “เรียนรู้สู่โครงงาน สืบสานเอกลักษณ์ไทย”  กิจกรรม  “แปรรูปอนุรักษ์ พืชผักครัวไทย” ระดับอนุบาล 3 #อนุบาลศรีสุวิช #srisuvitschool #เพราะก้าวแรกคือก้าวที่สำคัญ