เปิดตัว‼️น้องเล็กบ้านศรีสุวิช

เปิดตัว‼️ น้องเล็กแห่งบ้านศรีสุวิช ❤️ Preparing for kindergarten stars at SRISUVIT SCHOOL #Nursery_Srisuvit  #SVT 🔴🟡🔵  #Srisuvitschool

*ภาพนี้ : เป็นการตัดต่อจากรูปเดี่ยวของนักเรียนโดยการแยกถ่ายทีละคน ถอดหน้ากากออกเพื่อถ่ายรูปทำบัตรนักเรียนไม่ถึง 1 นาที