เจ้าภาพถวายภัตตาหารเช้า

วันพุธ ที่ 16 มกราคม 2562 วันครู ?‍? "ครูดี ศิษย์ดี มีพัฒนา ก้าวหน้า สู่เทคโนโลยี"

คณะตัวแทนครูโรงเรียนศรีสุวิช  เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเช้า / เพล และน้ำปานะ สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา153 โรงเรียนศรีสุวิช อ. บางละมุง จ . ชลบุรี

วัดศรีรัตนธรรมาราม วัดป่าสร้างใหม่ แสดงธรรมปฏิสันถารโดย พระมหาธนพร ขนฺติโก วันนี้มีพระภิกษุ 31 รูป สามเณร 8 รูป ฆราวาส 115 ท่าน ขออนุโมทนาสาธุการกับทุกๆ ท่านมา ณ ที่นี้ด้วย?