#สรุปหัวข้อการเรียน Srisuvit@Home : Google classroom

Srisuvit@Home : Google classroom 📚 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  #สรุปหัวข้อการเรียนในสองสัปดาห์ที่ผ่านมา มีนักเรียนเข้าเรียนมากกว่า 85%  ทางโรงเรียนต้องขอขอบคุณผู้ปกครองที่ให้การสนับสนุน และดูแลบุตรหลานเป็นอย่างดี  #srisuvitschool #SVT 🔴🟡🔵