สนฉัตร 🌲🌲🌲🌲🌲

15.01.2021 สนฉัตร 🌲🌲🌲🌲🌲 ใบสีเขียวสด รูปทรงเหมือนฉัตร ที่เป็นของสูง ของมงคลที่มิอาจประเมินค่าได้ ... ช่วยเสริมให้มีแต่เรื่องดีๆ สิ่งที่สวยงามเกิดขึ้นเสมอ สร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน

ร่วมแรง ร่วมใจ ช่วยกันปลูก  และเฝ้ามองความเจริญเติบโตร่วมกันต่อไป🍀🌱☘️🌿

#SVT🔴🟡🔵โรงเรียนของเราน่าอยู่ Srisuvit School #ปรับภูมิทัศน์