ศึกษาดูงาน ณ TCDC ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ และ Bacc หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพ

🎨💃 นักเรียน Tack สถาปัตยกรรม และ ศิลปกรรมศาสตร์ ศึกษาดูงาน ณ TCDC ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ และ Bacc หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพ 🖍 #srisuvitschool #svt #srisuvithighschoolleadersprogramme