รางวัลในการแข่งขันคณิตศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันคณิตศาสตร์ และ คณิตเลขเร็วระดับกลางและภาคตะวันออก ชิงถ้วยรางวัลศึกษาธิการภาค9 ?เด็กชายธีรภัทร มุทรพัฒน์  ประถมศึกษาปีที่ 6/1 #ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ?เด็กชายเสกพงศ์กฤต ผดุงศักดิ์ชัยกุล ประถมศึกษาปีที่ 6/1 #รางวัลเหรียญทอง ?เด็กหญิงปวริศา เฉียงเอก ประถมศึกษาปีที่ 3/1 #รางวัลเหรียญทอง  ????????