พระปิยมหาราช

พระปิยมหาราช...ผู้ปราดเปรื่อง โลกปลดเปลื้องทุกข์ทน พ้นระส่ำ ธ โอบอุ้มผองชนเฉกฝนพรำ เป็นกอบกำ ทำกิน บนถิ่นไทย

เอกราชธำรงอยู่ คู่เอกลักษณ์ อาณาจักรศักดิ์ศรีจึงมีได้ ความโอนอ่อนผ่อนปรนชาติพ้นภัย รวมดวงใจสักการะพระเกียรติคุณ ฯลฯ