ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนศรีสุวิช

ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนศรีสุวิช ที่ได้รับรางวัล🎉

📍รางวัลเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโรงเรียนเอกชนครบ 20 ปี

📍รางวัลเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโรงเรียนเอกชนครบ60 ปี

📍รางวัลผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น

📍รางวัลครูและบุคลากรดีเด่น

📍รางวัลผู้สร้างคุณประโยชน์สู่สังคม

📍รางวัลเจ้าหน้าที่โรงเรียนเอกชนดีเด่น