กิจกรรมจิตอาสาทำดีเพื่อพ่อ2563

#กิจกรรมจิตอาสาทำดีเพื่อพ่อ2563 โดยนักเรียนแต่ละระดับชั้นได้ทำกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 💙 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้จัดทำกระเป๋าผ้ามัดย้อมนำไปส่งมอบกำลังใจให้ผู้สูงอายุ ณ สถานสงเคราะห์คนชรา บ้านบางละมุง  💛นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ทำความสะอาดวัดสังกะเปียว ❤️นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 ทำความสะอาดวัดประชุมคงคา 💖นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 บำเพ็ญประโยชน์รอบๆโรงเรียน