ปฏิทินกิจกรรม

15

Jun 2022

7:00 -15:02

เริ่มเรียนเย็น

10

Jun 2022

9:00 -12:00

ประชุมสภานักเรียน

03

Jun 2022

11:00 -12:00

หยุดเรียน วันเฉลิมฯพระราชินี

30

May 2022

12:00 -11:00

มัธยม Monday:Funday

26

May 2022

11:00 -11:00

รับสมัครเรียนเย็น เรียนเสาร์

17

May 2022

8:00 -15:00

เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565

15

Mar 2022

9:53 -14:00

เรียนภาคฤดูร้อน Summer 2022

04

Mar 2022

8:12 -15:00

ปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2564

01

Mar 2022

8:00 -15:00

ประเมินผลปลายภาคเรียน 2/2564

16

Feb 2022

8:00 -15:19

หยุดเรียนวันมาฆบูชา