ข่าวสารโรงเรียน

Congratulations! wish you going ahead with confidence.

Congratulations! wish you going ahead with confidence.ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนบอร์ดทองประจำปีการศึกษา 2564กับความวิริยะ อุสาหะ…

Srisuvit X Microsoft

Srisuvit X Microsoft .... คุณครูโรงเรียนศรีสุวิชเข้ารับการอบรมปฏิบัติการ Microsoft Teams ซึ่ง Microsoft Teams เป็น Application สื่อสารระดับองค์กร…